Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacını taşımaktadır. Firmamız KVKK’nın 2 temel unsuru olan BİLİŞİM GÜVENLİĞİ ve SÜREÇ UZMANLIĞI konularında uzman ekipleri ile konuya %100 hakimiyet, %100 çözüm sağlamaktadır.

kvkk kanunu or gdpr

KVKK danışmanlığı kapsamında;

Yükümlülüklerin tanımlanması, bu yükümlülüklere uygun veri kayıt sistemlerinin, sözleşmelerin, ilgili formların gözden geçirilmesi ve uyumlandırılması, kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ve silinmesine ilişkin politika, prosedür, yönetmeliklerin incelenip gerekli değişikliklerin yapılması ve/veya ihtiyaç duyulan yerlerde yeniden oluşturulması dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmeti,

Kişisel verileri koruma ve kanuna uyumluluk kapsamında kurumların iş süreçlerini bütün detaylarıyla incelemekte ve süreçlerin ilgili kişisel verileri koruma mevzuatına uyumluluğu için ihtiyaç duyulan eksik veya iyileştirme gereken noktaları belirleyerek bu değişikliklerin iş akışlarını aksatmadan hayata geçirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti,

Veri sınıflandırma, etiketleme, depolama, arşivleme, yedekleme, imha etme, iş sürekliliği, teknik altyapınız için güvenlik yönetimi, uç nokta, e-posta ve mesajlaşma güvenliği çözümleri konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Kişisel veri işleyen gerçek kişi ve kurumlar, sahip oldukları verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak, erişim haklarını da kontrol altına almasıyla iş süreçlerini sağlıklı yürütebilir ve iş sürekliliğini güvenli bir şekilde sağlayabilirler. Veri güvenliğini tehdit eden başlıca etkenlerin başında olan dış dünyayla bağlantıların ise (gerek sistem gerekse de kullanıcı düzeyinde olabilir) güvenli bir şekilde sağlanması ve kontrol altında tutulabilmesi için ayrıca firmamız tarafından siber güvenlik danışmanlığı hizmeti de sağlanmaktadır.