Domain danışmanlığı kapsamında; firmamızca müşterilerimizin sahip oldukları veya olacakları alan adları için tüm detaylar incelenip raporlanarak projelerinin ilerleyen süreçlerinde alan adlarından kaynaklanacak aksaklıkları engelleme, öngörme ve çözüm önerileri raporlama hizmeti sağlanmaktadır. Kapsam dahilinde firmamiz wipo süreç, alan adı istihbaratı, değer tespiti ve güvenliği konularında 32 yıllık deneyimli kadrosu ile müşterilerimize danışmanlık sağlamaktadır.

domain

WIPO Süreç Danışmanlığı, Müşterilerimizin markalarının alan adlarına sahip olmak (trademark) veya alan adlarının benzeri (typo) uzantısı farklı kişilerde olması durumunda meydana gelen haklarını korumak ve savunmak amaçlı danışmanlık hizmetimizdir. Süreçte müşterilerimizin hukuk danışmanlarına tekniki bilgilerin toplanması, tekniki raporun hazırlanması ve istihbari bilgilerin analizlerini sunabilirken talep edilmesi halinde tüm sürecin takibi firmamızca da yürütülebilmektedir.

Alan Adı İstihbarat Danışmanlığı (Domain İntelligency), Müşterilerimizin sahip olduğu veya olacakları alan adları için yaptığımız çalışmalar ile kendi himayelerinden önce alan adlarının kimler ve ne amaçla kullanıldığı, ilerleyen süreçlerde bu alan adlarının sizlere problem oluşturup oluşturmayacağı konularında raporlama hizmetini gerçekleştirmekteyiz. 2018 yılından sonra GDPR ve KVKK yasaları neticesinde almak istediğiniz alan adlarının sahiplik bilgilerine ulaşabilmek sizler için zorlaşmış iken bu konuda da müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

Alan Adı Değer Tespiti Danışmanlığı, Müşterilerimizin sahip olduğu veya olacakları alan adlarının tüm dünya konjektöründe değerinin tespit edilmesi ve temel sebepleri ile raporlanması hizmeti sağlanmaktadır. Tespit çalışmamız da kullandığımız 10 temel sebep, ilgili alan adının hem değerinde hem de hızlı şekilde alınmasına veya satılmasına yüksek fayda sağlamaktadır

Alan Adı Güvenliği Danışmanlığı, Müşterilerimize sahip olduğu veya olacakları alan adlarının edinimi, yaşayabileceği muhtemel sorunlar, alan adı üzerinden kişisel verilerinizin çalınması ve alan adının güvenliği gibi hususlarda detaylı rapor hazırlanarak danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.